KAYIP KITA MU VE ATATÜRK


KAYIP KITA MU VE ATATÜRK

  İnsanlığın en eski ve en ileriye gitmiş uygarlıkları hakkında varsayımlar vardır. Bunlardan biri Atlantis diğeri ise Kayıp Kıta MU'dur. Fakat Kayıp Kıta MU'nun Atlantis'ten önemli olmasının sebeplerinden biri ise ilk insan uygarlığının burada olmasıdır.
    Bu kıtanın Avustralya'dan büyük olduğu ve Asya ile Amerika kıtası'nın arasında olduğu söylenmektedir. Yukarıdaki harita temsili olarak tahmin edilen yerini size göstermek amaçlıdır. Bu kıtanın varlığını kabul edenler Polinezya Mikronezya adalarının MU'nun kalıntısı olduğunu söylemektedirler.
MU kıtasının varlığını ilk defa öne süren ise James Churchward anlatılanlara göre 1868 de Hindistan'da bulunduğu bir dönem bir budist rahip ile tanışır. Ve rahip ona bir sır vereceğini söyleyerek onu gizli bir mağaraya götürür. Ona burada "Naacal Tabletleri" denilen tabletleri gösterir. Rahip ona bu tabletleri okumayı da öğretmiştir. Buradan okudukları ve öğrendikleriyle kitaplar yazar.

ATATÜRK VE KAYIP KITA MU


Mustafa Kemal Atatürk Türkler'in kökenini merak etmiş ve Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur. Bu kuruma yurt dışından bilim insanları getirtilerek araştırmalar yaptırıldı. 

1932 yılında emekli General Tahsin Bey  Atatürk'ü ziyaret etti. Ziyareti sırasında ona Maya dili ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bahsetti. Mayalar bu gün ki Meksika topraklarında yaşamış oldukları için onu bu konuyu araştırması sebebiyle Meksika elçisi olarak görevlendirdi.

Tahsin Bey Meksika'dayken ona Amerikalı Arkeolog William Niven'ın bulduğu tabletleri anlattılar. Araştırma bu tabletlerden başlayacaktı. Tahsin Bey'i şaşkına çeviren olay ise tabletlerde milattan önce 200.000 ile 70.000 yılları arasında  Pasifik'te yer almış bir kıtadan bahsedilmesiydi.
İngiliz Albay James Churcward'ın tabletleri de Tahsin Bey'e anlatıldı. Ve Churcward bu tabletlerin üzerinde 50 yıl çalışılmıştı. Bu konuda 5 kitap yazan bir uzmandı kendisi.

Tahsin Bey buldukları ve öğrendiklerini Atatürk'e rapor ediyordu. Atatürk Churchward meselesini öğrendikten sonra ise onun bu konudaki kitaplarını getirtip 60 kişilik bir tercüme ekibine çevirtti fakat bu çeviriler basılmadı. Sadece Atatürk için yeniden düzenlenerek daktiloyla yazıldı ve ona sunuldu. Ama günümüzde çeviri yapılmış bu kitap Türkçe olarak basılmıştır. Özellikle ilk uygarlık tarihine, din mitolojisine ve sembollere çok güzel değinmiş ve anlatmıştır. Atatürk'ün ise bu araştırmada ki amacı Türklerinin kökenini ortaya çıkarmaktı.Yorumlar