ÖLÜ DENİZ YAZMALARI

   
Bu gün size Hristiyan ve Yahudi dünyası için çok önemli olan yazmaları tanıtacağım. Bazı yerlerde bu belgeler "Ölü Deniz Parşömenleri" olarak belirtilse de aslında sadece parşömenlerden değil, deri ve bakır yazmalar da bulunduğu için başlıkta bunlara yazmalar demeyi tercih ettim.

    1947 yılında Ölü Deniz kıyısı yakınlarında bir çoban koyunlarını otlatmaktadır. Koyunlar kaybolur ve bunu fark eden çoban koyunları aramaya koyulur. Ararken bir mağaraya girer ve burada bir parşömen bulur.

   Yazmaların 1947 yılında bulunmasıyla birlikte bu parşömen Kudüs Üniversitesinin eline geçer ve araştırmalar başlar. Arkeolojik kazılar 1958 yılına kadar sürmüş olup 11 mağarada 800 civarı yazma bulunmuştur. Bunlar arasında Tevrat'ta geçen parçalar olsa da  olmayanlar da vardır. Bu metinlerin çoğu Tevrat kaynaklıdır. Fakat yazmalar içerisinde kutsal metinlerin değiştirilmiş halleri de bulunmaktadır.
Metinler deri, parşömen ve bakır üzerine yazılmışlardır. Parşömen ve deri olan bazı yazmalar bozulduğu için çok iyi düzenlenememiştir.
Yazanların Yahudi topluluğu olan Esseniler olarak düşünülmektedir. En eski yazma M.Ö. 250 en yenisi ise 68 yılını göstermektedir(Karbon 14 testiyle bilimsel olarak belirlenmiştir). En yenisinin tarihlendiği 68 yılı aynı zamanda Roma ordularının Kudüs seferi sırasında giderken yıktıkları Kumran kentini yıkılma tarihiyle aynıdır. Bu yüzden yazmaların korunma amaçlı mağaralara saklandığı düşünülmektedir. Bu yazmaları yazan topluluk tarikat özelliği göstermektedir.
Yazmaların içeriği şu şekildedir;

  • Yaradılış
  • Kurallar
  • İyi ve Kötü Mücadelesi
  • Tevrat Yorumları
  • İlahiler
Ölü deniz yazmaları içinde en ilginç olanlar bakır rulo olanlardır. Çünkü bakır rulolardaki metinlerde hazineden ve yerinden bahsedilmektedir. Hatta metinleri tercüme eden John Marco Allegro'nun metinleri basması hazine avcılığına engel olmak amaçlı engellenmiştir.
Romalı Titus'un Kudüs seferinden sonra hazineyle döndüğü bilinmektedir. Ancak o hazinenin göstermelik kısmı olduğu asıl hazinen ise hâlâ saklı olduğu düşünülmektedir.

Hristiyanlık ve Yazmaların İlişkisi

Eski Yahudi krallar tahta çıkarken yağlanırlardı bu yüzden Yahudiler ileride onları esaretten kurtarmaya gelecek olan kişinin de yağlanacağı düşüncesiyle "mesih" kelimesini kullanmışlardır. Mesih kelimesi köken olarak "yağlanmak" kelimesinden gelir.

    Hristiyanlıkla birlikte ortaya çıktığı sanılan "Tanrı'nın Oğlu" terimi bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu Hristiyanları şaşırtmış ilk gerçekler silsilesinin başlangıcıdır. 
4Q246 olarak numaralandırılmış metinlerde
O Dünya'da büyük olacak... Ve onun adı Tanrı'nın oğlu olacak ve onun en yüksek olanın oğlu diye çağıracaklar... Onun krallığı sonsuz krallık ve yolu gerçeğin yolu olacak.. O Dünya üzerine barış getirecek... Yüce Tanrı onun efendisi olacak... Onun hükümdarlığı sonsuz hükümdarlık olacak...
Bu metin Luka İncili'yle büyük benzerlik içerisindedir. Burada benzerliğin tüm semavi dinlerdeki gibi olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçek çok daha farklı yazının ilerinde öğreneceksiniz.
Aslında bu metinlerin sonraki çevirilerinin çoğu sansürlenmiş ve halka açılmamıştır. Dine körü körüne bağlanmış, sorgulamaktan uzak insanlar için bu metinler hayal kırıklığı yaratacak niteliktedir.

Hristiyanların bu yazmalarda hayal kırıklıklarına uğramalarının nedeni şu noktoda başlamaktadır. Pavlus İsa'dan sonra bu dinin Yahudilikten başka bir din olduğunu söylemiş ve ayırmıştır. Pavlus İsa'nın "Tanrı'nın Oğlu" olduğunu vaaz etmiş, Hz.Musa'nın yasaklarını kaldırmış ve İncili değiştirerek tahrip etmiştir. İncili tahrip ederken eski Yahudi yeni Hristiyan olan Pavlus'un Ölü Deniz Yazmlarından etkilendiğini gören ve fark eden bazı araştırmacılar dinden çıkmış, bazıları ise bu gerçeği kaldıramayıp alkolik olmuştur. Yazıyı uzatmak istemedim fakat çok derin bir mesele. Özetle şunu demek istiyorum. Bu metinler günümüzdeki dogmalar yıkıldığında hakkıyla araştırılacak ve tahrip edilen dinler bundan fazlasıyla payını alacaktırlar. Şüphesiz ki ağzının payını en çok alan din Hristiyanlık olacaktır.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.