HANGİSİ İSA?

İsa en çok tartışılan isimlerden biri olmuştur. Gerek doğumu, gerek ölümü, gerekse bahsedilen yaşantısı hep tartışılmıştır. İsa konusunda ise bu gün konuşacağımız konu fresklerdeki kişinin başka bir kişi olduğu iddiası ve İsa'nın bir mucizesinin aslında başka bir kişi tarafından gerçekleştirildiğinin anlatılmasından doğruları ve yanlışlarıyla bahsedeceğiz.

   Öncelikle asıl meselemiz Yeni Ahit'in İncil adını nasıl aldığıyla başlıyor. İsa'nın yaşadığı dönemde hiçbir Yahudi "İncil" diye bir kelime duymamıştı ve bilmiyordu. Bu kelime 1.İznik Konsili'nden sonra o dönemde İstanbul Patriği olan John Chrysostom tarafından uydurulmuştu. Yani aslında tarihte dinler tarihine uydurma olarak yapılan eklemeler çoktur. Eklemelerin çok olması kadar da çıkartılan olaylar ve bilgilerde aynı çoğunluktadır kabaca. İsa'nın hayatı bu ekleme ve çıkarmalara pek çok kez maruz kalmıştır. Peki ya bu eklemeler nereden geldi diye sorabilir miyiz? Tabiki sorabiliriz.


Bunun tarihi kayıtlara göre aslında bir açıklaması var. Meselâ tarihte İsa'nın yaşadığına dair hiçbir belge yoktur. Fakat İsa'nın hayatına eklemeler yapılmış olan başka birinin hayatı vardır. Bu kişi Tyanalı Apollonius'tur. Apollonius ve İsa'nın hayatları nerdeyse birebir benzerdir. Hatta ve hatta sadece hayatları değil gösterdikleri mucizelerde birebir kadar benzerdir.

Apollonius ve İsa'nın hayatlarından benzerlikleri bir kaç örnekle belirtmek istiyorum.

  • İskenderiye'ye girerken büyük kalabalıkların Apollonius'u izlediği gibi, İsa Kudüs'e girerken de büyük kalabalık İsa'nın peşinden gitmiştir.
  • İsa'nın ölü bir genç kızı diriltmesi gibi Apollonius'ta evlenemeden ölen ve damadın ağladığı bir cenazede genç bir kızı diriltmiştir. Aslında kendisinin hiçbir özelliği olmadığını ve bunu bazı bitkiler yardımıyla yaptığını ve aslında kızın ölü olmadığını söylemiştir.
  • Aslında İsa'nın söyledikleri Grek filozoflarının söylediklerinin neredeyse aynısıdır. Fakat burada bu söylemlerinin temeli Apollonius'un Pisagorcu bir okulda eğitim görmüş olması ve Apollonius'un söylediklerinin doğrudan İsa'ya aktarılmış olmasıdır.
Peki ya bunlar benzerlik mi yoksa tarihte kiliselerin veya bazı kişilerin İsa'ya kutsallık atfetmek için kullandıkları yalanlar mı?
Kodeksine(yani el yazması tarzı ilk yazımları) ulaşılmış hiçbir İncil'de İsa'nın ölmüş bir kızı dirilttiği anlatılmaz bu yüzden de Sinoptik(sonradan yazılmış) İncillerde ortaya çıkan bu olay akla bu olayın Apollonius'tan devşirildiğinin kuşkusunu getiriyor. Bu devşirmenin ilk olarak Aziz Pavlus tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Daha sonralarda ise İmparator Constantine tarafından 325 yılında toplanan 1.İznik Konsili'nde alınan kararla ve İsa'dan başka tanrı olmadığı inancıyla diğer tanrıların red edildiği kadar Apollonius adına yapılmış tapınaklar da yıkılmıştır. Ve bu karakter İmparatorluk tarafından tarihten silinmeye çalışılmış ve neredeyse tüm özellikleri İsa'ya aktarılmıştır.

Şimdi de düzeltilmesi gereken meseleye gelelim. Bu mesele aslında ölüyü diriltme konusudur.


Onu İsrailoğulları'na elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: "Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucize ile geldim; size çamurdan kuş biçiminde birşey yapar ona üflerim, Allah'ın izniyle derhâl kuş oluverir; yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler  iseniz elbette bunda  sizin için ibret vardır."(Al İmran 49)
Ölü diriltme konusunda İsa'nın böyle bir mucizesi olduğunu Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle kesinleştirdiğimize göre asıl yanlışlık yapılan parçaya gelelim. Apollonius ikinci yargılanmasından kaçarak Arapların arasında ölümüne kadar Balinius adıyla yaşamıştır. Tarihte bazı kimseler isimlerini değiştirerek başka kimliklere bürünmüşlerdir. Bunun tek amacı peşinde onu öldürmek isteyenlerden kurtulması ve yaşamına devam etme isteğidir. Bu kişi İsa olsun yada olmasın ama gerçekten önemli bir kişi olmuştur. Ve kültüre göre insanların birden fazla ismi olmuştur. Hatta bizim bildiğimiz peygamber isimleri başka ülkelerde başka şekilde telaffuz edilmektedir. Bu kişi çarmıhtan kurtulmuş İsa olabilir ki aslında şu an Hristiyanlık'ta yaşatılan İsa tabiri caizse farklı kimliklerle giydirilmiş bir kişi olarak göze çarpmaktadır.


Hiç yorum yok:

En Son Yazımız

PARA, PARA, PARA

Most Popular

www.bitonmavi.com 2018. Blogger tarafından desteklenmektedir.