İSLAM EİNSTEİN'I (EL KİNDİ)


Aslında bu başlık yanlıştır. Çünkü Kindi izafiyet teorisini Einstein'den asırlarca önce ortaya atmıştır. Fakat ispatını yapan Einstein olmuştur. Bu tabirle daha çok bilindiği için bu başlığı tercih etmek zorunda kaldık. Kendisini Orta Çağ Avrupası "Achindus" diye tanır. Bir çok eseri Latince'ye çevrilmiş ve ünlü filozoflarca okunmuştur. Ama onun bu felsefi temelinin altında Platon ve Aristo vardır. Onların fikirlerini alarak bir sentez haline getirmiştir. Kendisi M.S. 801 yılında Küfe'de doğmuştur. Babası bir memurdu ve Kindi büyük ölçüde Bağdat'ta yetişti. Mütevekkil tarafından hattat olarak görevlerindi ama daha sonraları onun fikirlerini sevmeyen Mütevekkil kitaplarına el koydu. Çünkü ona göre felsefenin amacı Tanrı'ya ulaşmaktı. Bu da mensup olduğu kabile sonradan Müslüman olmuş ve Mutezile mezhebine mensup bir ortama aykırıydı.

  Yunanca ve Hintçe pek çok eseri Arapça'ya çeviren ilk kişilerdendi. Bu çevirelerini yaptığı eserler onu çok etkiledi ve bu eserlere kendi fikirlerini ekleyerek kendi eserlerini ortaya çıkarmaya karar verdi. Bilinen 277 eser yazdı. Bu eserleri 20'den fazla branş üzerine yazdı. Yazdığı bazı branşlar ve konular şöyledir:

Matematik

  Sayı sistemi üzerine 4 kitap yazdı.

Fizik ve Kimya

   Özellikle kimyada o dönemin simyacı bakış açısına karşı çıkarak bazı metallerin değerli metallere çevrilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

   Fiziki olayların izafi, yani zaman ve mekandan bağımsız olduğunu söyleyerek izafiyet teorisini Einstein'den asırlarca önce ortaya attı.

Tıp

   O dönemin bütün ilaçlarının kullanılması gereken dozlarını belirledi.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.