YARATILIŞ MESELESİ (ÖZET)

YARATILIŞ MESELESİ (ÖZET)


Bir bebek doğar, büyür ve nasıl doğduğunu merak eder. Annesine ve babasına sorar. Annesi ve babası ona bir cevap verir. Çocuk ikna olmaz. Araştırıp öğrenir... Peki biz çocukken nasıl doğduğumuzu merak ederken büyüdüğümüzde ilk olarak nasıl yaratıldığımızı merak etmedik mi? Bu kişiden kişiye değişebilir fakat bu sorunun cevabını bize Tanrı kutsal kitaplarında vermiştir. Ama burada bir sıkıntı var. Kuran'da ve Tevrat'ta yaratılışın ortak noktaları olmasına rağmen farklı anlatılır. İşte bu gün size bunu kısaca anlatacağım. Yazının sonuna da Tevrat ve Kuran'da geçen yaratılış bölümlerini koyacağım...


Peki nerede bir farklılık vardır?
Hemen açıklamaya başlayayım. Aslında ilk farklılık insanın yaratılışından başlamaktadır. Tevrat'a göre insan Kuran'daki gibi Dünya'dan toprak alınıp cennette yaratılmamıştır. Tevrat'ın yaratılış yani tekvin göre insan bizzat Dünya'da yaratılmıştır.

Kuran'da İnsanın Yaratılışı

Allah sizi (Hz. Âdem`i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. Âdem`in neslini) yarattı." (Fatır, 35/11)
"O`dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı." (Secde, 32/7). 
"Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık..."(Hicr, 15/26)
"Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan (özden) yarattık."(Mü`minun, 23/12)
 "İblis: `Ben bir salsaldan (kurumuş çamurdan) değişken bir balçıktan (Hamein mesnun) yarattığın insana secde edemem.` dedi."(Hicr, 15/33)
"... sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: 'Âdem`e secde edin.' dedik..." (Â'raf, 7/11)
"Halbuki O, sizi çeşitli merhaleler hâlinde yarattı." (Nuh, 71/14)
"..sonra onu bambaşka bir yaratık (insan) yaptık..."(Mü`minun, 23/14).
"Onun (şeklini) düzeltip ona ruhumdan üflediğim zaman, kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın."(Sa`d, 38/72) 
"Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz, şu muhakkaktır ki biz sizi(aslınızı) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan (spermadan) sonra alaka (yapışan şey)`dan daha sonra da hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık (ve bunları) size (kudretimizin kemalini) apaçık gösterelim diye (yaptık) sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz."(Hac, 22/5)
"Muhakkak sizi topraktan yarattık..." (Hac, 22/5).
 "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin, 95/4).

 Tevrat'ta İnsanın Yaratılışı

Göğün ve yerin yaratılış öyküsü: RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. RAB Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.(Yaratılış 2:4-7)

Cennet Meselesi

Şimdi bir de cennet konusunda farklılık var. Aslına bakarsak "cennet" kelimesi  "bahçe" demektir. Fakat farlılık cennet denilen yerin bulunduğu yerle ilgilidir. Tevrat'ta bahsedilen cennet yani insanın kovulduğu cennet Dünya'dadır. Ve konumu bizzat Tevrat'ta tarif edilmiştir.

Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir, Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır.( Yaratılış 2:10-14)
Aslında ben cennetin Tevrat'a göre Dünya'da olduğunu okuduğumda çok heycanlanmıştım. Çünkü bahsedilen 4 nehrin 2si ülkemiz sınırlarında ama şu an için aynı kaynaktan doğmuyor. Fakat birleştiği yer Basra'dır. Fakat bu nehirlerden 1.si ve 2.si'nin Nuh Tufanı'nda yok olduğu söyleniyor. Bu bahçeye "Aden Bahçesi" deniyor. Bu bahçede bir ağaç varmış "iyilik kötülüğü bilme ağacı". Tanrı yemelerini yasaklamış. Ve bildiğiniz gibi yemişler. Bir anda çıplak olarak bulunan ilk insan çifti "utanma" duygusunu öğrenmiş. Aslında Tevrat ve Kuran'da ki bu farklılığın nereden kaynaklandığını cidden merak ediyorum. Eğer cidden Tevrat'ın değiştirilen kısmına yaratılış da dahil ise pek ilgi çekici olarak kalmaz aklımızda.

Aslından size bu kısa yazıyı yazma amacım Tevrat'ta bahsedilen cenneti ciddi bir şekilde araştırmaya başladığımı ve bu yüzden yaklaşık bir haftadır düzenli içerik giremediğimi bildirmek içindi. Benim tahmin ettiğimden çok uzun süren bir araştırma olacak. Çünkü sadece bir hafta da en eski uygarlıktan araştırmaya başlayarak 6 kitap bitirmek zorunda kaldım. Ve bu aslında bir başlangıçmış fakat ben bundan çok heycan duyuyorum... Bu yaratılış hakkında ki en kısa özet sizi temel olarak yakında hazırlığı bitecek olan ve bu güne kadar hazırladığım tüm yazılardan daha uzun olan "Tanrı'nın Cenneti Nerede" adlı yazıma hazırlamak içindi.

Yorumlar